Hukka-Putki ry

Reilun seuran pelisäännöt

Hukka-Putki ry:n reilun seuran pelisäännöt

Kunnioitus toisia kohtaan: Kunnioitetaan kaikkien oikeutta osallistua ja nauttia seuran toiminnasta. Pidetään huolta siitä, että harrastaminen tuottaa hyvää mieltä niin itselle, koiralle kuin kanssaihmisille.

Ei syrjitä tai loukata muita. Kunnioitetaan eriäviä näkemyksiä. Riidellään rakentavasti ja pyydetään anteeksi.

Urheiluhenki: Noudatetaan urheiluhenkeä kaikessa toiminnassa. Hyväksytään voitot ja tappiot reilusti. Onnitellaan voittajaa. Kiitetään koiraamme niin voiton kun tappionkin hetkellä.

Reilu kilpailu: Noudatetaan kilpaillessa sääntöjä ja käyttäydytään reilusti niin koiria, kisakumppaneita kuin kisajärjestäjiä kohtaan. Muistetaan, että jokainen koirakko starttiviivalla on yhtä arvokas ja aplodinsa ansainnut.

Yhteistyö ja tuki: Tarjotaan tukea ja kannustusta toisille. Toimitaan yhteistyössä muiden seuran jäsenten kanssa seuran yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Konfliktien ratkaisu: Ratkaistaan konfliktit rakentavasti ja asiallisesti. Vältetään henkilökohtaisten riitojen ja konfliktien aiheuttamista. Pyydetään tarvittaessa apua tilanteen ratkaisemiseksi.

Vastuunotto omasta toiminnasta: Kannetaan vastuu omasta toiminnasta ja sen vaikutuksista seuraan ja sen jäseniin. Otetaan omassa käytöksessä ja kielenkäytössä huomioon myös lapset ja nuoret. Luodaan omalta osaltamme mukava ilmapiiri yhteisiin tiloihin myös seuramme ulkopuolisille harrastajille.

Turvallisuus: Huolehditaan siitä, että kaikki seuran toiminta tapahtuu turvallisesti ja terveellisesti niin koirille kuin ihmisille. Noudatetaan hyviä koiranpitotapoja. Puututaan koiran epäasialliseen kohteluun tai koiran turvallisuutta vaarantavan tilanteeseen.

Yhdistyksemme noudattaa Suomen Kennelliiton ja Suomen Agilityliiton sääntöjä.

Turvallisuus ja oikeus harrastaa rauhassa on toimintamme keskiössä. Seuramme ei hyväksy toiminnassa syrjintää, kiusaamista, epäasiallista kohtelua, sukupuoleen perustuvaa tai seksuaalista häirintää, henkistä, seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa.

Jos kohtaat edellä mainittua käytöstä tai ihmisen tai eläimen hyvinvointiin liittyviä huolia seurassamme on nimetyt henkilöt, joihin voit olla yhteydessä huolta aiheuttavassa tilanteessa.

Seuralle tulevien huolien käsittelystä vastaavat henkilöt kaudella 2024:
– Jonna Rytkönen, jonnarytkonen@gmail.com
– Kirsi Pellinen, kirsi.pellinen@live.com