Ohjeita kilpailujen toimihenkilöille

Tärkeää

 • Kaikkien aamusta töihin tulevien on tultava paikalle puolitoista tuntia ennen arvioitua kisojen alkamisajankohtaa pystyttämään ratoja ja laittamaan ilmoittautumispiste ja ajanottolaitteisto pystyyn.
 • Keskellä päivää tulevien on oltava paikalla puoli tuntia ennen vuoronsa alkua.
 • Iltavuorolaisten tulee jäädä kisapaikalle auttamaan siivouksessa.
 • Ensikertalaiset voivat tutustua hommiinsa etukäteen alla olevien ohjeiden avulla.
 • Jos sinulla on jotain kysyttävää, aikatauluihisi tulee muutoksia tai joudut perumaan tulosi, niin ole yhteydessä puhelimitse työmiesvastaavaan.
 • Kisapäivinä sairastumiset ja peruutukset ainoastaan vastaavalle koetoimitsijalle, puhelinnumero löytyy kisasivulta!

Tehtävät

Ilmoittautumisten vastaanottaja

 • Tarkastaa ilmoittautumisen (tarvittaessa maksun), kilpailulisenssin ja koiran/ koirien rokotukset sekä merkitsee ilmoittautumisen lähtölistaan
 • Tarkistaa aiemmin sovitun tavan mukaisesti mikrosirun sattumanvaraisilta koirilta
 • Ottaa vastaan kilpailijoiden kilpailukirjat ja merkitsee niihin liimalapuilla lähtönumerot ja ilmoitetut sertifikaattimahdollisuudet
 • Järjestää kilpailukirjat luokittain ja kaikkien ilmoittauduttua toimittaa ne tulospalveluun
 • Jakaa kilpailunumerot

Ratamestari

 • Huolehtii, että radalle tulevat toimihenkilöt on paikalla ja valmiina hommiin
 • Huolehtii tuomarin antamien piirustusten ja ohjeiden mukaisen radan rakentamisesta sekä mittaa radan mittapyörällä tuomarilta luvan saatuaan
 • Vastaa ja varmistaa, että kilpailurata pysyy kaikille saman luokan kilpailijoille samanlaisena (seuraa radan reunalta koko kilpailuluokan ajan)

Ratahenkilöt

 • Sopii ensikertalaiselle
 • Ilmoittautuvat ratamestarille
 • Ovat valmiina heti edellisen luokan loputtua rakentamaan seuraavaa kilpailurataa ratamestarin ohjeiden mukaan
> Tarkemmat ohjeet ratahenkilökunnalle

Tuomarin sihteeri

 • Huolehtii yhteistyössä tulospalvelun kanssa, että tuomarinsihteerinlaput ovat oikeassa järjestyksessä, vertaa lappuja lähtölistaan, poistaa poissaolijat, lisää luokkanousijat
 • Varaa muutaman tyhjän lipukkeen varmuuden vuoksi
 • Merkitsee lipukkeisiin valmiiksi tuomarin ilmoittaman ihanneajan
 • Varmistaa, että lähtevän kilpailijan numero on sama kuin arvostelulipukkeessa
 • Seuraa tarkasti tuomarin käsimerkkejä ja merkitsee virheet lipukkeeseen, HUOM! Katse kokoajan tuomarissa!
 • Esteitä ei tarvitse merkitä jos ei ehdi, virhepisteet laskee tulospalvelu
 • Varmistaa tarvittaessa tuomarilta tulosten oikeellisuuden
 • Ilmoittaa tuomarille koirakon hylätystä kilpailusuorituksesta kolmen kieltovirheen jälkeen (tuomarin niin pyytäessä)
 • Merkitsee ajanottajan ilmoittaman ratasuoritusajan lipukkeeseen sekunteina
 • Tarkastaa että kaikki tarpeelliset merkinnät ovat selvästi luettavat ja antaa lipukkeen lähetille tulospalveluun vietäväksi
 • Muut toimihenkilöt avustavat kaikin tavoin tuomarisihteeriä, kellottajat tuovat suoritusajan, lähetti noutaa lipukkeen jne. jotta tuomarinsihteeri olisi mahdollisimman nopeasti valmiina seuraavan kilpailijan radalle lähettämiseen.

Kellottajat eli ajanottajat, 2 kpl

 • Aamuvuorossa
  • Pystyttävät ajanottolaitteiston 
  • Auttavat ajanottotolppien asentamisessa ja testaamisessa 
 • Ennen kilpailun alkua
  • Huolehtivat ajoissa, että käytettävät kellot toimivat oikein ja että osaavat käyttää niitä
  • Selvittävät ennen kilpailun alkua yhdessä tuomarin ja ratamestarin kanssa 1) haluaako tuomari tietää enimmäisajan ylittymisestä ja miten siitä ilmoitetaan ja 2) miten toimitaan häiriötilanteessa (esimerkiksi jos sähköinen kello ei toimi, tarvitaan käsikelloaika tai tarvitaan tauko ajanottotolppien säätämiselle)
  • Sähköinen kello toimii pääajanottajana. Mikäli toimitaan vain käsikelloilla, kellottajat sopivat keskenään, kumpi on pääajanottaja ja kumpi varmistaja
  • Mikäli sähköisen kellon alla on muovimatto, sähkökellottaja huolehtii, että pöydän alla on erillinen maadoitusmatto ja käyttää maadoitusranneketta 
 • Kilpailun aikana:
  • Sähkökellottaja kirjaa kaikki suoritusajat sekä tuomarinsihteerinlappuun että omaan lähtölistaansa ja ilmoittaa välittömästi käsikellottajalle, jos ajanotossa on ongelmia ja tarvitaan käsikelloaika
  • Käsikellottaja kirjaa varmistukseksi kaikki suoritusajat omaan lähtölistaansa ja ilmoittaa ne tarvittaessa tuomarinsihteerille ja sähkökellottajalle
  • Käsikellottaja säätää ajanottotolpat uudestaan mikäli ajanoton toiminnassa tulee ongelmia
  • Mikäli toimitaan vain käsikelloilla, pääajanottaja käy ilmoittamassa suoritusajan sekunteina tuomarinsihteerille heti ratasuorituksen jälkeen (yli minuutin menevät ajat ilmoitetaan sekunteina, eli esimerkiksi 1 min 23 s = 83 s)
 • Tärkeää!
  • Ajanotto alkaa, kun koira ohittaa lähtölinjan eli ajanottotolpat joko tolppien välistä tai niiden ulkopuolelta. Ei siis ole merkitystä suorittaako koira ensimmäisen esteen oikein. Ajanotto alkaa myös, jos ohjaaja käynnistää sähkökellon (esim. ohjatessaan kädellä ajanottotolppien välistä)
  • Ajanotto päättyy koiran ylitettyä maalilinjan maalitolppien välistä, mikäki koira suorittaa viimeisen esteen oikein tai pudottaa riman. Suoritus ei pääty vielä, jos koira alittaa viimeisen esteen tai ohjaaja pysäyttää sähkökellon.

Sisäänheittäjä eli kokoonkutsuja

 • Sopii ensikertalaiselle
 • Huolehtii kilpailijoiden oikeasta lähtöjärjestyksestä (huolehtii radan rakentamisen aikana, että lähtölista on ajan tasalla, poisjääneet ja luokan vaihtajat on merkitty listaan)
 • Seuraava ja sitä seuraava kilpailija on lähtövalmiina
 • Vuorossa oleva kilpailija pääsee esteettömästi lähtöalueelle
 • Siirtää ratasuoritukseen lähteneen kilpailijan taluttimen maalialueelle (em. voi olla myös lähetin tehtävä)

Lähetti

 • Sopii ensikertalaiselle
 • Hakee tuomarinsihteerinlaput tuomarinsihteeriltä ja toimittaa ne tulospalveluun
 • Sopii sisäänheittäjän kanssa, kumpi huolehtii taluttimien siirtämisestä

Tulospalvelu

 • Laskee tuomarinsihteerilapusta aika- ja ratavirheet tulokseksi ja kirjaa ne tulospalveluohjelmaan
 • Huolehtii ja vastaa tulospöytäkirjojen oikeellisuudesta ja niihin tuomarin allekirjoitukset
 • Huolehtii tulokset tulosilmoitustauluun
 • Merkitsee kilpailukirjaan merkittävät tulokset
 • Huolehtii tuomarin allekirjoitettavaksi kilpailukirjat

Yhteistyössä
 

Palautetta?

Powered by Hurja Solutions Oy